Hjem

Velkommen til Norsk Forening for Spillproblematikk!

 

Norsk Forening for Spillproblematikk ble stiftet i april 2000 av behandlere som arbeidet med pengespillavhengighet og andre interesserte.

Foreningens formål er:

  • Spre kunnskap om penge- og nettspillproblematikk med sikte på å redusere problemenes omfang 
  • Medvirke til å utvikle gode behandlingstilbud 
  • Være et samarbeidsforum for fagfolk og andre interesserte på feltet 
  • Påvirke de politisk bestemte rammebetingelsene for pengespill og andre spill med sikte på å redusere problemene 
  • Gi begrunnede råd til offentlige myndigheter om spillproblematikk

Foreningen har siden oppstarten utviklet et godt samarbeid med KoRus-Øst som har spilleavhengighet som fokusområde, samt andre organisasjoner innen feltet som Actis og Spillavhengighet Norge. Vi ønsker enkeltpersoner, institusjoner/tiltak og organisasjoner som er opptatt av spillproblematikk velkommen som medlemmer - og ønsker velkommen til vårt årlige seminar på Hamar for faglig oppdatering og nettverksbygging.

Her finner du presentasjonene fra seminaret 2018


Slik kan du bli medlem

Kontakt Birgith Vedahl Ullnæss
E-post: ullnass@hotmail.com 
Mobil: 982 07 561

Medlemskap er gratis.

Som medlem får du redusert pris på seminaret.
Både enkeltpersoner og institusjoner kan være medlemmer.

Årsmøtet

Årsmøtet arrangeres i forbindelse med seminarets første dag, medlemmer har tale- og stemmerett. Vi oppfordrer medlemmene til å sende inn saker. Saker sendes til Ingjerd Meen Lorvik

NFSPs pris

NFSP ønsker forslag til prisvinner 2019. Kjenner du til noen som fortjener en utmerkelse for godt arbeid innen feltet spilleavhengighet? Skriv en begrunnelse og send den til oss. Kontakt oss

Følg oss på Facebook