logo2.gif

Arbeidsplan

  • Arrangere seminar 2017 og årsmøte 2016-2017

  • Være høringsinstans for relevante saker som angår feltet og gi faglig begrunnede råd om spillproblematikk

  • Samarbeide med organisasjoner innen feltet

  • Følge utviklingen i spillmarkedet og holde oss orientert om konsekvenser, omfang og behandlingstilbud

  • Bidra til å øke kompetanse og fagutvikling innen feltet.

  • Utdele NFSPs pris for viktige bidrag innen feltet

  • Gjøre tiltak for å markedsføre NFSP og rekruttere nye medlemmer

  • Utrede om NFSP skal fortsette å være en medlemsorganisasjon