skip to Main Content
+47 915 71 822 ingjerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no

Velkommen til Norsk Forening for Spillproblematikk!

NFSP jobber for å spre kunnskap om spillproblematikk med sikte på å redusere problemenes omfang og være et samarbeidsforum for fagfolk og interesserte.

Årsmøtet

Årsmøtet arrangeres i forbindelse med seminarets første dag, medlemmer har tale- og stemmerett. Vi oppfordrer medlemmene til å sende inn saker. Saker sendes til Ingjerd Meen Lorvik

NFSPs pris

NFSP ønsker forslag til prisvinner 2021. Kjenner du til noen som fortjener en utmerkelse for godt arbeid innen feltet spilleavhengighet? Skriv en begrunnelse og send den til oss. Kontakt oss

Nyheter fra Facebooksiden vår:

Norsk Forening for Spillproblematikk

3 days 15 hours ago

Spilleavhengighet Norge peker på at henvendelsene neste har fordoblet seg under pandemien. Her kan du lese intervju med blant andre Spilleavhengighet Norges leder Lill-Tove A

Norsk Forening for Spillproblematikk

3 weeks 4 days ago

Norsk Forening for Spillproblematikk 🎲🎲 ønsker alle sine medlemmer, følgere, seminardeltakere og interesserte en riktig god jul og et godt, mye bedre, år i 2022!

Norsk Forening for Spillproblematikk

2 months 13 hours ago

Norsk Forening for Spillproblematikks styre 2021-2022. Fra venstre Jens Jarle Nielsen, Stine Michaelsen, Trond Aspeland, Ingjerd Meen Lorvik, Rolf Brumoen og Marte Øien. Rune Mentzoni

Norsk Forening for Spillproblematikk

2 months 13 hours ago

Nors Forening for Spillproblematikk 🎲🎲 hadde i går sitt første fysiske styremøte siden pandemien startet. Det var hyggelig å kunne ønske to nye styremedlemmer velkommen,

Norsk Forening for Spillproblematikk

2 months 4 weeks ago

Presentasjoner fra seminaret 2021 ligger nå ute på Norsk Forening for Spillproblematikks nettside: nfsp.no/2020/02/seminaret-2020/

Husk å følge oss på Facebook for oppdateringer og nyttig informasjon!

Back To Top