skip to Main Content
+47 915 71 822 ingjerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no

Velkommen til Norsk Forening for Spillproblematikk!

NFSP jobber for å spre kunnskap om spillproblematikk med sikte på å redusere problemenes omfang og være et samarbeidsforum for fagfolk og interesserte.

Årsmøtet

Årsmøtet arrangeres i forbindelse med seminarets første dag, medlemmer har tale- og stemmerett. Vi oppfordrer medlemmene til å sende inn saker. Saker sendes til Ingjerd Meen Lorvik

NFSPs pris

NFSP ønsker forslag til prisvinner 2020. Kjenner du til noen som fortjener en utmerkelse for godt arbeid innen feltet spilleavhengighet? Skriv en begrunnelse og send den til oss. Kontakt oss

Nyheter fra Facebooksiden vår:

Norsk Forening for Spillproblematikk (NFSP) 🎲🎲 er i disse tider opptatt av hvordan corona-krisen berører problemspillere. Vi håper at ingen problemspillere i isolasjon hjemme øker innsatsen i pengespill og spiller for mer enn de har råd til å tape.

Vi hører at Norsk Tipping stenger ned Multix og Belago som smitteverntiltak. Det er bra! 😊👍🏼 NFSP har avlyst all reise- og møtevirksomhet. Hvordan det vil gå med seminaret 16.06.-17.06. er vi enda usikre på. Hotellet holder bestillingen til midt i mai og styret vil da vurdere om seminaret skal gjennomføres eller ikke.

NFSP sender alle gode ønsker til sine følgere og interesserte! Ta vare på deg selv og andre! ❤️
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og leder av Stortingets Helse- og omsorgskomité, Geir Jørgen Bekkevold besøkte Telemark i går. Begge er lydhøre for dilemma innen behandlingstilbud for spillproblematikk.

På Borgestadklinikken fikk Helseministeren følgende innspill om utfordringer i spillfeltet når det gjelder behandling:
- Behandlingstilbud for pengespilleavhengige er ikke godt nok utbygd i Norge. Det samme gjelder tilbud for dataspillavhengige barn og ungdom.

- To samtidige undersøkelser i 2018 viser at det på nettsiden Helsenorge.no er oppført behandlingstilbud for spilleavhengige ved flere helseinstitusjoner som i realiteten ikke har det. Dette er dessverre feilinformasjon. Dette bør det ryddes opp i nå.

- Et etterspurt, godt og lett tilgjengelig behandlingstilbud på nett, Fjernbasert behandling ved Sykehuset Innlandet er prosjektfinansiering 14.året på rad. Spilleavhengighet-Norge som driver selvhjelpsgrupper for problemspillere og pårørende er også prosjektfinansiering. Begge burde vært offentlig fast finansiert. Prosjektfinansieringen skaper årlig utrygghet for brukere og ansatte.

- Diagnosen for dataspillavhengighet har kommet i ICDs (diagnosemanualen som brukes i norsk helsevesen) nye utgave. Dette er en diagnose vi trenger i spesialisthelsetjenesten, men som det er uvisst når vi kan ta i bruk.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Norsk Forening for Spillproblematikk ønsker alle sine følgere, samarbeidspartnere, medlemmer, seminardeltakere og interesserte en riktig god jul og et godt nytt år! ✨🎄✨

Vi takker så mye for samarbeidet i 2019 og håper å se dere på Hamar, seminaret 2020, i dagene 16.06.-17.06! Velkommen! 🎲🎲
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Husk å følge oss på Facebook for oppdateringer og nyttig informasjon!

Back To Top