skip to Main Content
+47 915 71 822 ingjerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no
Seminaret 2020

Seminaret 2020

Seminaret 2020 er i dagene 16.06.20-17.06.20 på First Hotel Victoria Hamar.

Seminaret søkes godkjent hos Norsk Psykologforening  som vedlikeholdsaktivitet til spesialitet. 

Programmet legges ut 1. april.

Back To Top