skip to Main Content
+47 915 71 822 ingjerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no

Styrets arbeidsplan 2019-2020:

  • Arrangere seminar 2020 og årsmøte 2019-2020
  • Være høringsinstans for relevante saker som angår feltet

og gi faglig begrunnede råd om spillproblematikk.

  • Samarbeide med organisasjoner innen feltet
  • Følge utviklingen i spillmarkedet og holde oss orientert om konsekvenser, omfang og behandlingstilbud
  • Bidra til å øke kompetanse og fagutvikling innen feltet.
  • Utdele NFSPs pris for godt arbeid innen feltet
  • Gjøre tiltak for å markedsføre NFSP og rekruttere nye medlemmer
  • Arrangere studietur for styrets medlemmer
Back To Top