skip to Main Content
+47 915 71 822 ingjerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no

Styrets arbeidsplan 2023-2024:

  • Arrangere seminar 2024 og årsmøte 2024
  • Være høringsinstans for relevante saker som angår feltet og gi faglig begrunnede råd om spillproblematikk.
  • Samarbeide med organisasjoner innen feltet
  • Følge utviklingen i spillmarkedet og holde oss orientert om konsekvenser, omfang og behandlingstilbud
  • Bidra til å øke kompetanse og fagutvikling innen feltet.
  • Utdele NFSPs pris 2024 for godt arbeid innen feltet
  • Gjøre tiltak for å markedsføre NFSP og rekruttere nye medlemmer
  • Arrangere studietur for styrets medlemmer
Back To Top