skip to Main Content
+47 915 71 822 ingjerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no

Seminaret 2021

Velkommen til Seminaret 2021 som blir arrangert 28.09.21 - 29.09.21 på Astoria Hotell Hamar. NB - På grunn av smittevernshensyn vil seminaret i år være todelt - fysisk og digitalt. Det vil derfor være færre fysiske tilgjengelige plasser. Vi håper…

Read More
Back To Top