skip to Main Content
+47 915 71 822 ingjerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no

Medlemmer:

Actis – Rusfeltets  Samarbeidsorganisasjon

Akan kompetansesenter

A-senteret

Blå Kors Vest

Blå Kors Øst

Borgestadklinikken

Center for Ludomani

Helse Finnmark

Helse Nord-Trøndelag

St Olavs Hospital

Sykehuset Innlandet HF – Korus Øst

Sykehuset Innlandet, Avd. for Rusrelatert- og psykisk Helsevern

Trasopklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Pluss 13 enkeltmedlemmer

Back To Top