skip to Main Content
+47 915 71 822 ingjerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no

NFSPs pris

NFSP ønsker forslag til prisvinner 2023. Kjenner du til noen som fortjener en utmerkelse for godt arbeid innen feltet spilleavhengighet? Skriv en begrunnelse og send den til oss. Kontakt oss

Vinneren av NFSPs pris 2022

Vinneren av årets pris er Anne Bolsø. Prisen får hun for sitt arbeid som pårørende til en spilleavhengig. Anne er tilknyttet Spilleavhengighet Norge og det at hun har delt sin historie har gjort at mange har oppsøkt organisasjonen og fått hjelp.

Prisvinner Anne Bolsø og leder av NFSP, Ingjerd Meen Lorvik

Tidligere prisvinnere:

2021: Finn Gyllstrøm

2019: Lars Amundsen

2018: Tanje Sveen, Bjørn Helge Hoffmann og Per Einar Karlsen

2017: Unni Bergsvenkerud Lill-Tove Bergmo

2016: Arni Thor Høskuldsson

2015: Ståle Pallesen

2014: Remo Sjonfjell

2013: Helge Hansen

2012: Ørjan Hopen

2011: Valgjerd Svarstad Haugland

Back To Top