skip to Main Content
+47 915 71 822 ingjerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no

Vinneren av NFSPs pris 2019

NFSPs pris deles ut årlig på seminarmiddagen til en person som har gjort et godt faglig arbeid innen feltet spilleavhengighet. Prisen består av et grafisk trykk og 5000 kroner.

Norsk Forening for Spillproblematikk vil i år hedre en person som har gjort en fbetydningsfull og flott innsats for våre yngste spillere. Som mange her vet er dataspill spennende og underholdende for de mange, men for noen skaper ungdommens engasjement i dataspill både fortvilelse hos foreldre og skole og også hodebry for hjelpeapparatet i BUP, voksen spesialisthelsetjeneste og i barnevern.

Det som hos de fleste begynner med en interesse og et sterkt engasjement kan for noen gå over til besettelse og gi ungdommen svært uheldige konsekvenser. Livet med dataspill på gutterommet, som foreldrene kanskje synes er greit i starten, kan utvikle seg til noe bekymringsfullt og fortvilende: isolasjon, skole- og leksevegring, vektøkning, søvnmangel og stadige krangler i familien. De unge trenger sosiale arenaer hvor de kan holde på med det som interesserer dem mest, men hvor det også er regler og grenser som de må tilpasse seg.

Prisvinner Lars Aarvåg Amundsen og leder av NFSP, Ingjerd Meen Lorvik

Prisvinner Lars Aarvåg Amundsen og leder av NFSP, Ingjerd Meen Lorvik

Som ansatt i Utekontakten i Bærum kommune har prisvinneren i flere år engasjert seg i de unges situasjon. Sammen med unge gamere har han vært pådriver for å etablere Spillhuset Bærum som åpnet i januar 2016. Her kan ungdom mellom 12-25 år, to kvelder i uka spille dataspill og henge med andre som har samme interesse. Spillhuset Bærum arrangerer også temakvelder, turneringer og foredragskvelder for bekymrede foreldre.

Spillhuset Bærum, støttes av kommunen, men står på egne bein. Tre av ungdommen er ledere og driver den frivillige organisasjonen med god hjelp i form av gratis strøm og internett samt veiledning fra kommunen.

Prisvinneren er kommunens mann i Spillhuset. Bærum. Han har vært pådriver, fødselshjelper og veileder både i oppstart og drift.

Norsk Forening for Spillproblematikks pris 2019 går til sosionom Lars Amundsen, Utekontakten i Bærum kommune. Han har vært drivkraft og veileder for tilbudet som får ungdommen ut av gutterommet og inn i et viktig fellesskap som gir dem glede, mestring, og anerkjennelse.

Vi gratulerer Lars Aarvåg Amundsen aller hjerteligst med NFSPs pris 2019!

Tidligere prisvinnere:

2018: Tanje Sveen, Bjørn Helge Hoffmann og Per Einar Karlsen

2017: Unni Bergsvenkerud Lill-Tove Bergmo

2016: Arni Thor Høskuldsson

2015: Ståle Pallesen

2014: Remo Sjonfjell

2013: Helge Hansen

2012: Ørjan Hopen

2011: Valgjerd Svarstad Haugland

Back To Top