skip to Main Content
+47 915 71 822 ingjerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no

Styret

Foreningens styre 2018/2019 består av:

Fra venstre: Rolf Brumoen, Rune Mentzoni, Ann Elisabeth Sandnes, Magnus Eidem, Ingjerd Meen Lorvik, Gro Tepstad, Pernille Huseby

 

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken

Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF

Styremedlem: Ann Elisabeth Sandnes, behandler, Lade behandlingssenter

Styremedlem: Rune Mentzoni, førsteamanuensis, Institutt for Samfunnspsykologi, UiB

Styremedlem: Rolf Brumoen, klinisk sosionom, Blå Kors poliklinikk Oslo

Styremedlem: Pernille Huseby, generalsekretær, Actis

Styremedlem: Gro Tepstad, Avd.leder TSB, Kirkens Sosialtjeneste Stavanger

 

Foreningens styre 2016/2017 består av:

Fra venstre:   Pål Fylling Helland, Jarle Wangen, Rune Mentzoni, Magnus Eidem, Ann Elisabeth Sandnes, Gro Tepstad og Ingjerd Meen Lorvik,

 

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken

Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF

Syremedlem: Ann Elisabeth Sandnes, behandler, Lade behandlingssenter

Styremedlem: Rune Mentzoni, Førsteamanuensis, Institutt for Samfunnspsykologi, UiB

Styremedlem: Pål Fylling Helland, psykolog, Oppfølgingsenheten Frisk

Styremedlem: Jarle Wangen, seniorrådgiver, AKAN

Styremedlem: Gro Tepstad, Avd.leder TSB, Kirkens Sosialtjeneste

 

 

Foreningens styre 2015/2016

Fra venstre:   Pål Fylling Helland med lille Ida, Gro Tepstad, Ingjerd Meen Lorvik, Jarle Wangen, Rune Mentzoni og Magnus Eidem

Birgith Vedahl Ullnæss var ikke tilstede på når bildet ble tatt.

 

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken

Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF

Kasserer: Birgith Vedahl Ullnæss, seniorrådgiver, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Styremedlem: Rune Mentzoni, postdoktor, Psykologisk Fakultet UiB

Styremedlem: Pål Fylling Helland, psykolog Blå Kors Senter

Styremedlem: Jarle Wangen, seniorrådgiver, AKAN

Styremedlem: Gro Tepstad, styreleder, Behandlingsteamet Tepstad & Kvam

 

 

Styret 2014/2015:

Fra venstre:  Magnus Eidem, Pål Fylling Helland, Ingjerd Meen Lorvik, Gro Tepstad, Jarle Wangen og Rune Mentzoni

 

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken

Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF

Kasserer: Birgith Vedahl Ullnæss, seniorrådgiver, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Styremedlem: Rune Mentzoni, postdoktor, Psykologisk Fakultet UiB

Styremedlem: Pål Fylling Helland, psykolog Blå Kors Senter

Styremedlem: Jarle Wangen, seniorrådgiver, AKAN

Styremedlem: Gro Tepstad, styreleder, Behandlingsteamet Tepstad & Kvam

 

 

Styret 2013/2014:

Bak fra venstre: Jarle Wangen, Magnus Eidem, Trond Aspeland

Midten fra venstre: Birgith Vedahl Ullnæss, Gro Tepstad, Rune Mentzoni

Foran: Ingjerd Meen Lorvik

 

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken

Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF

Kasserer: Birgith Vedahl Ullnæss, seniorrådgiver, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Styremedlem: Rune Mentzoni, postdoktor, Psykologisk Fakultet UiB

Styremedlem: Trond Aspeland, sosionom, Sykehuset Innlandet HF

Styremedlem: Jarle Wangen, seniorrådgiver, AKAN

Styremedlem: Gro Tepstad, styreleder, Behandlingsteamet Tepstad & Kvam

Back To Top