Skip to content
+47 915 71 822 ingjerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no

Styret

Foreningens styre 2023/2024:

Fra venstre Ine Weum, Akan, Trond Aspeland, Fjernbasert behandling, Elsa Kvam, RuPo Sandnes, Rune Mentzoni, UiB, Jens Jarle Nielsen, Blå Kors klinikk Skien, Niri Talberg, KORUS Øst og foran Ingjerd Meen Lorvik, selvstendig næringsdrivende .

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, selvstendig næringsdrivende

Nestleder: Trond Aspeland, Fjernbasert behandling

Styremedlem: Rune Mentzoni,  UiB, Bergen

Styremedlem: Elsa Kvam,  RuPo Sandnes

Styremedlem: Jens Jarle Nielsen, Blå Kors klinikk, Skien

Styremedlem: Niri Talberg, Korus Øst

Varamedlem: Ine Weum, Akan kompetansesenter

 

Kassererfunksjon: Birgith Vedahl Ullnæss, Storfors, Sverige

 

Foreningens styre 2022/2023:

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, psyk.spes, Skien

Nestleder: Trond Aspeland, sosionom, Sykehuset Innlandet, Hamar

Styremedlem: Rune Mentzoni, Førsteamanuensis, Institutt for Samfunnspsykologi, UiB, Bergen

Styremedlem: Elsa Kvam, sosionom/familieterapeut, RuPo Sandnes

Styremedlem: Jens Jarle Nielsen, behandler, Borgestadklinikken, Skien

Varamedlem: Niri Talberg, spesialrådgiver, Korus Øst

 

Kassererfunksjon: Birgith Vedahl Ullnæss, Storfors, Sverige

 

Foreningens styre 2021/2022:

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, psyk.spes, Skien

Styremedlem: Rolf Brumoen, klinisk sosionom, Blå Kors Poliklinikk, Oslo

Styremedlem: Rune Mentzoni, Førsteamanuensis, Institutt for Samfunnspsykologi, UiB, Bergen

Styremedlem: Trond Aspeland, sosionom, Sykehuset Innlandet, Hamar

Styremedlem: Stine Michaelsen, psykolog, UNN, Tromsø

Styremedlem: Marte Øien, politisk rådgiver, Actis, Oslo

Styremedlem: Jens Jarle Nielsen, behandler, Borgestadklinikken, Skien

Kassererfunksjon: Birgith Vedahl Ullnæss, Storfors, Sverige

 

Foreningens styre 2019/2020/2021:

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken, Skien

Sekretær: Sekretær Pernille Huseby, generalsekretær, Actis, Oslo

Kassererfunksjon: Birgith Vedahl Ullnæss,, Storfors, Sverige

Styremedlem: Rolf Brumoen, klinisk sosionom, Blå Kors Poliklinikk, Oslo

Styremedlem: Rune Mentzoni, Førsteamanuensis, Institutt for Samfunnspsykologi, UiB

Styremedlem: Ann Elisabeth Sandnes, spes.sykepleier, Lade Behandlingssenter, Trondheim

Styremedlem: Trond Aspeland, sosionom, Sykehuset Innlandet

Varamedlem: Stine Michaelsen, psykolog, UNN, Tromsø

 

Foreningens styre 2018/2019:

Fra venstre: Rolf Brumoen, Rune Mentzoni, Ann Elisabeth Sandnes, Magnus Eidem, Ingjerd Meen Lorvik, Gro Tepstad, Pernille Huseby

 

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken

Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF

Styremedlem: Ann Elisabeth Sandnes, behandler, Lade behandlingssenter

Styremedlem: Rune Mentzoni, førsteamanuensis, Institutt for Samfunnspsykologi, UiB

Styremedlem: Rolf Brumoen, klinisk sosionom, Blå Kors poliklinikk Oslo

Styremedlem: Pernille Huseby, generalsekretær, Actis

Styremedlem: Gro Tepstad, Avd.leder TSB, Kirkens Sosialtjeneste Stavanger

 

Foreningens styre 2016/2017:

Fra venstre:   Pål Fylling Helland, Jarle Wangen, Rune Mentzoni, Magnus Eidem, Ann Elisabeth Sandnes, Gro Tepstad og Ingjerd Meen Lorvik,

 

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken

Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF

Syremedlem: Ann Elisabeth Sandnes, behandler, Lade behandlingssenter

Styremedlem: Rune Mentzoni, Førsteamanuensis, Institutt for Samfunnspsykologi, UiB

Styremedlem: Pål Fylling Helland, psykolog, Oppfølgingsenheten Frisk

Styremedlem: Jarle Wangen, seniorrådgiver, AKAN

Styremedlem: Gro Tepstad, Avd.leder TSB, Kirkens Sosialtjeneste

 

 

Foreningens styre 2015/2016:

Fra venstre:   Pål Fylling Helland med lille Ida, Gro Tepstad, Ingjerd Meen Lorvik, Jarle Wangen, Rune Mentzoni og Magnus Eidem

Birgith Vedahl Ullnæss var ikke tilstede på når bildet ble tatt.

 

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken

Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF

Kasserer: Birgith Vedahl Ullnæss, seniorrådgiver, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Styremedlem: Rune Mentzoni, postdoktor, Psykologisk Fakultet UiB

Styremedlem: Pål Fylling Helland, psykolog Blå Kors Senter

Styremedlem: Jarle Wangen, seniorrådgiver, AKAN

Styremedlem: Gro Tepstad, styreleder, Behandlingsteamet Tepstad & Kvam

 

 

Styret 2014/2015:

Fra venstre:  Magnus Eidem, Pål Fylling Helland, Ingjerd Meen Lorvik, Gro Tepstad, Jarle Wangen og Rune Mentzoni

 

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken

Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF

Kasserer: Birgith Vedahl Ullnæss, seniorrådgiver, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Styremedlem: Rune Mentzoni, postdoktor, Psykologisk Fakultet UiB

Styremedlem: Pål Fylling Helland, psykolog Blå Kors Senter

Styremedlem: Jarle Wangen, seniorrådgiver, AKAN

Styremedlem: Gro Tepstad, styreleder, Behandlingsteamet Tepstad & Kvam

 

 

Styret 2013/2014:

Bak fra venstre: Jarle Wangen, Magnus Eidem, Trond Aspeland

Midten fra venstre: Birgith Vedahl Ullnæss, Gro Tepstad, Rune Mentzoni

Foran: Ingjerd Meen Lorvik

 

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken

Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF

Kasserer: Birgith Vedahl Ullnæss, seniorrådgiver, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Styremedlem: Rune Mentzoni, postdoktor, Psykologisk Fakultet UiB

Styremedlem: Trond Aspeland, sosionom, Sykehuset Innlandet HF

Styremedlem: Jarle Wangen, seniorrådgiver, AKAN

Styremedlem: Gro Tepstad, styreleder, Behandlingsteamet Tepstad & Kvam

Back To Top